top of page

Privacy

Bij MuzieklesHarderwijk respecteren we jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.muzieklesharderwijk.nl en het inschrijvingssysteem voor muziekles.
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens
Om je in te kunnen schrijven voor muziekles verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een proefles boekt, wanneer je je inschrijft voor muziekles of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het inschrijven. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, kan MuzieklesHarderwijk je geen plek aanbieden bij een docent of kan de factuur niet opgemaakt worden. Hierdoor kan de muziekles niet plaatsvinden. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Jonger dan 18 jaar
Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om je in te schrijven voor muziekles.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om je in te schrijven voor muziekles met het lescontract, hebben we de volgende gegevens van je nodig:
• Je NAW gegevens
• Je Geboortedatum
• Je Emailadres
• Je Telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag.
• De keuze die je maakt betreffende het lespakket en frequentie muzieklessen.
• De keuze die je maakt betreffende de muziekdocent.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.
Wij doen dit d.m.v. de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen ingeschreven leerlingen van MuzieklesHarderwijk via email op de hoogte brengen bij wijzigingen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact gegevens:
MuzieklesHarderwijk
E: info@muzieklesharderwijk.nl
T: (0031)6 12300838

bottom of page