top of page

Algemene voorwaarden

Betaling cursusgeld

 • Het verschuldigde bedrag zal door de cursist bij vooruitbetaling worden betaald.

 • Bij een pakket van een maand dient het bedrag vooraf in zijn geheel te worden voldaan.

 • Bij een pakket van 20 lessen kan in twee termijnen worden betaald.

 • Bij een pakket van 40 lessen kan in vier termijnen worden betaald.

 • Bij betaling in termijnen dient de factuur voor het tweede of volgende deel van de lessen bij vooruitbetaling te zijn voldaan.

 • Indien het verschuldigde bedrag van de lessen niet is betaald, kan de cursist geen les volgen totdat het bedrag is betaald. 

Vakanties

 • MuzieklesHarderwijk hanteert de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio noord Nederland. Deze zijn te vinden op onze website. Tijdens de schoolvakanties zullen er geen muzieklessen worden gegeven. In overleg met de docent kan hiervan worden afgeweken.

 • Muziekles op officiële feestdagen gaan in overleg met de docent door, of worden verplaatst naar een andere dag.

 

Ziekte, uitval

 • Bij verzuim van de cursist wegens ziekte of indien de cursist verhinderd is, dient de cursist dit minimaal 24 uur voor aanvang van de muziekles aan de docent te laten weten. Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.

 • Bij lesverzuim door ziekte, vakanties buiten de door ons vastgestelde schoolvakanties om of om welke reden dan ook vindt geen vermindering van het lesgeld plaats.

 • Indien de cursist wegens ziekte of andere afspraken niet op les kan komen kan deze les niet worden ingehaald. De cursist kan eventueel minimaal twee weken van te voren op een bepaalde datum aangeven verhinderd te zijn, zodat de les indien mogelijk op een ander moment kan plaatsvinden.

 • Aangezien de docent zich bezighoudt met diverse dynamische activiteiten dat de dag en het tijdstip van de les gaandeweg het lesseizoen een enkele keer moet worden verzet. Wanneer de docent door omstandigheden niet in staat is een les te geven, laat hij/zij dit tijdig weten aan de cursist.

 • MuzieklesHarderwijk is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die door het verzetten van de les ontstaan.

 • Restitutie van betaald lesgeld wordt niet verleend.

 • De docent zorgt ervoor dat de les wordt ingehaald op een nader af te spreken tijdstip.

 

Privacy

 • De persoonsgegevens van de cursist worden door MuzieklesHarderwijk en de docent in vertrouwen behandeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van de lespraktijk en de bedrijfsadministratie van MuzieklesHarderwijk.

 • De volledige privacy verklaring is na te lezen op onze website www.muzieklesharderwijk.nl.

 

Aansprakelijkheid

 

MuzieklesHarderwijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen of lichamelijke klachten (zoals gehoorschade of blessures). Onze docenten zullen de leerlingen erop wijzen om dit te voorkomen. Indien de leerling dit zelf niet heeft is er gehoorbescherming aanwezig die hij/zij kan gebruiken.

 

Vernieling/diefstal

 

Indien er voor, tijdens of na de lessen of repetities eigendommen van ‘Het Muziekhuis’ of ‘MuzieklesHarderwijk’ opzettelijk beschadigd of ontvreemd worden zal de schade verhaald worden op de leerling. Als de leerling minderjarig is zal er contact opgenomen worden met de ouders om tot een oplossing te komen. Als dit geen oplossing oplevert behoudt ‘MuzieklesHarderwijk’ zich het recht om de lessen/repetities per direct te stoppen zonder restitutie van het resterende lesgeld.

 

Klachten

 

Mochten er klachten/opmerkingen zijn kunt u deze gerust tijdens de les of via de mail aan ons melden. info@muzieklesharderwijk.nl 

bottom of page